Slovník pojmov

A B C D E F H I K M N O P R S Š T U V W

Autonabíjačky (Prenosné)

Ide o zariadenia umožňujúce nabíjanie elektromobilov priamo z domácich zásuviek. Je dôležité rozlišovať medzi prenosnou nabíjačkou a nabíjacím káblom. Prenosná nabíjačka je samostatné zariadenie, ktoré slúži na nabíjanie elektromobilu priamo zo…

Azimutálny uhol

Azimutálny uhol je uhol medzi severom a projekciou solárneho panelu na horizontálnu rovinu. Tento uhol je dôležitý pri optimalizácii umiestnenia solárnych panelov.

Batérie na fotovoltiku

Baterie na fotovoltiku, tiež nazývané solárne batérie alebo akumulátory pre fotovoltické systémy, sú elektrické zariadenia, ktoré sa používajú na skladovanie nadbytočnej elektrickej energie vygenerovanej fotovoltickými panelmi. Ich hlavnou úlohou je…

CO2 kompenzácia

CO2 kompenzácia je proces, v rámci ktorého sú emisie skleníkových plynov kompenzované výsadbou stromov alebo investíciami do projektov obnoviteľnej energie. V kontexte solárnej energie to môže znamenať zníženie emisií prostredníctvom využívania…

Degradácia

Degradácia označuje postupný pokles výkonnosti fotovoltaických panelov počas ich životnosti. Tento pokles je často kvantifikovaný a je dôležitý pri plánovaní dlhodobého využitia solárnych systémov.

Elektrické auto

Elektromobil (EV) predstavuje druh dopravného prostriedku, ktorý je poháňaný elektrickou energiou. Na rozdiel od tradičných áut s benzínovými alebo naftovými motormi, elektromobily a elektrické nákladné vozidlá využívajú elektromotor napájaný z…

Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť označuje pomer medzi užitočným výstupom energie a vstupnou energiou. V kontexte fotovoltických panelov to znamená, koľko slnečnej energie je úspešne premenené na elektrickú energiu.

Fotovoltická elektráreň

Fotovoltická elektráreň, známa tiež ako solárna elektráreň, je zariadenie na výrobu elektrickej energie využitím fotovoltických panelov na premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltického efektu. Fotovoltické…

Fotovoltický článok

Fotovoltický článok, často označovaný ako solárny článok, je základným stavebným prvkom solárnych panelov. Je to zariadenie, ktoré priamo prevádza slnečné žiarenie na elektrickú energiu prostredníctvom procesu známeho ako fotovoltický efekt. Ide o…

Fotovoltický modul

Fotovoltický modul je v zásade synonymom fotovoltického panelu. Termín odkazuje na skupinu fotovoltických článkov, ktoré sú spolu spojené, aby vytvorili jednotku schopnú generovať elektrický prúd zo slnečného žiarenia. Niekedy sa termín fotovoltický…

Fotovoltický panel

Fotovoltický panel je zariadenie, ktoré priamo prevádza slnečné svetlo na elektrickú energiu pomocou polovodičového materiálu, najčastejšie kremíka. Tieto panely sa často inštalujú na strechy budov, na voľných poliach alebo iných plochách s…

Fotovoltický systém

Fotovoltický systém (FV systém alebo solárny elektrický systém) je navrhnutý na získavanie a využívanie slnečnej energie pomocou fotovoltiky. Fotovoltický systém sa skladá z viacerých komponentov: fotovoltických panelov, ktoré zachytávajú slnečné…

Fotovoltika

Fotovoltika je oblasť technológie a výskumu zameraná na priamy prevod slnečného žiarenia na elektrickú energiu pomocou polovodičových zariadení známych ako fotovoltické články alebo solárne články. Tento proces je založený na fyzikálnom a chemickom…

Fv (Fotovoltika)

Skratka "FV" sa v odbornom kontexte bežne používa na označenie "fotovoltiky" alebo "fotovoltického". Fotovoltika je technológia a vedná disciplína zaoberajúca sa premieňaním slnečného svetla priamo na elektrickú energiu pomocou fotovoltických…

Fve

Skratka "FVE" v odbornom kontexte obvykle označuje "Fotovoltickú elektráreň". Fotovoltická elektráreň je veľký energetický systém, ktorý využíva fotovoltické panely alebo moduly na premieňanie slnečného žiarenia priamo na elektrickú energiu. Tento…

Fvs

Skratka "FVS" v odbornom kontexte znamená "Fotovoltický systém". Tento termín sa vzťahuje na súbor technológií a zariadení využívaných na prevod slnečného žiarenia na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltického efektu. Fotovoltický systém…

Hybridné fotovoltické elektrárne

Hybridné fotovoltické elektrárne predstavujú pokročilý typ energetických systémov, ktoré kombinujú fotovoltické (PV) technológie s jedným alebo viacerými ďalšími zdrojmi energie alebo ukladacími technológiami, aby vytvorili efektívnejší a…

Hybridné meniče napätia

Hybridné meniče napätia (či hybridné striedače) sú pokročilé zariadenia. Umožňujú efektívne kombinovanie energie z rôznych zdrojov, integrujú vlastnosti sieťových (on-grid) a ostrovných (off-grid) meničov. Tieto meniče poskytujú možnosť napájania…

Impp

Skratka "IMPP" v odbornom kontexte označuje "Prúd pri maximálnom výkone" (angl. " Maximum Power Point Current "). Tento termín sa používa najmä v oblasti fotovoltiky a odkazuje na prúd, ktorý fotovoltický článok alebo panel produkuje pri svojom…

Insolácia

Insolácia je množstvo slnečnej energie, ktorá dopadne na určitú plochu za určitý čas. Je to dôležitý parameter pri návrhu a hodnotení výkonnosti fotovoltaických systémov.

Intenzita slnečného žiarenia

V kontexte fotovoltaiky termín "intenzita slnečného žiarenia" označuje množstvo slnečného svetla, ktoré dopadá na určitú plochu za jednotku času. Táto intenzita je kľúčovým faktorom pre výrobu elektriny pomocou fotovoltických (FV) solárnych panelov,…

Invertor

Invertor (menič napätia) je v kontexte fotovoltiky elektronické zariadenie, ktoré hrá kľúčovú úlohu v prevode solárnej energie produkovanej fotovoltickými panelmi na elektrický prúd, ktorý je vhodný na použitie v domácnosti alebo pre distribúciu do…

Isc

Skratka "ISC" v oblasti fotovoltaiky predstavuje hodnotu "krátkozáverového prúdu" (v angličtine "short-circuit current"). Táto hodnota je dôležitým parametrom pri charakteristike výkonu solárnych fotovoltických panelov a udáva maximálny prúd, ktorý…

Kapacita akumulácie

Kapacita akumulácie odkazuje na množstvo energie, ktorú je možné uložiť v energetickom úložisku, ako je napríklad batéria. Táto kapacita je často udávaná v kilowatthodinách (kWh) a je dôležitá pre určenie, koľko energie môže byť uložené na…

Kryštalický panel

Kryštalické panely sú jedným z hlavných typov fotovoltických panelov používaných na výrobu elektrickej energie z slnečného žiarenia. Tieto panely sú zostavené z mnohých solárnych článkov, ktoré sú vyrobené z kryštalického kremíka. Existujú dva…

Hore
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz