Fve

Skratka "FVE" v odbornom kontexte obvykle označuje "Fotovoltickú elektráreň". Fotovoltická elektráreň je veľký energetický systém, ktorý využíva fotovoltické panely alebo moduly na premieňanie slnečného žiarenia priamo na elektrickú energiu. Tento proces je založený na fotovoltickom efekte, ktorý sa odohráva v polovodičových materiáloch, najčastejšie v kremíkových solárnych článkoch.

Fotovoltické elektrárne môžu mať rozličné veľkosti a kapacity, od malých lokálnych inštalácií až po veľké, komerčné a priemyselné systémy. Fotovoltické elektrárne prispievajú k výrobe obnoviteľnej energie, čím znižujú závislosť od fosílnych palív a emisie skleníkových plynov. Sú dôležitou súčasťou energetického mixu v mnohých krajinách, kde sa využívajú na znižovanie ekologického dopadu a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie. FVE sú zvyčajne navrhnuté tak, aby boli škálovateľné a mohli sa prispôsobiť rôznym energetickým potrebám, od malých komunitných projektov až po veľké priemyselné inštalácie.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz