Fv (Fotovoltika)

Skratka "FV" sa v odbornom kontexte bežne používa na označenie "fotovoltiky" alebo "fotovoltického". Fotovoltika je technológia a vedná disciplína zaoberajúca sa premieňaním slnečného svetla priamo na elektrickú energiu pomocou fotovoltických článkov, ktoré využívajú fotovoltický efekt.

Fotovoltický efekt je základným princípom fungovania fotovoltických článkov, ktoré sú najčastejšie vyrobené z polovodičových materiálov ako kremík. Tieto články generujú elektrickú energiu priamo z fotónov svetla bez pohyblivých častí alebo emisií škodlivých látok, čo ich robí atraktívnym riešením pre udržateľnú energetiku.

Pojem "FV" sa môže vzťahovať na samotnú technológiu, ako aj na zariadenia a systémy, ktoré ju využívajú. Fotovoltické systémy zahŕňajú nie len samotné solárne články alebo panely, ale aj ďalšie komponenty ako meniče, montážne systémy, kabeláž a riadiace jednotky, ktoré spolu tvoria funkčný systém schopný generovať, ukladať a distribuovať solárnu energiu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz