Návratnosť fotovoltaiky - oplatí sa inštalovať fotovoltaiku?

V posledných rokoch sa čoraz viac ľudí zaujíma o obnoviteľné zdroje energie a hľadá spôsoby, ako znížiť svoje náklady na energiu a zároveň prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Jedným z takýchto zdrojov energie je fotovoltika, ktorá využíva slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie. Mnohí ľudia si však kladú otázku, či je pre nich investícia do fotovoltických panelov vôbec finančne výhodná. 

Táto téma je preto veľmi aktuálna a dôležitá pre každého, kto uvažuje o inštalácii fotovoltických panelov na svojom pozemku. V tomto článku sa teda pozrieme na návratnosť fotovoltických panelov, predstavíme faktory, ktoré ju ovplyvňujú, a posúdime, či ide o finančne výhodnú investíciu do budúcnosti.
Ako sa počíta návratnosť investície do fotovoltických panelov?

Návratnosť investície do FV panelov sa vypočíta ako pomer medzi celkovými nákladmi na inštaláciu a prevádzku panelov a celkovými úsporami energie, ktoré panely počas svojej životnosti vygenerujú. Konkrétne sa návratnosť investícií do fotovoltaických panelov vypočíta ako podiel celkových nákladov na inštaláciu panelov a celkových úspor energie, ktoré panely počas svojej životnosti vygenerujú. 

Celková úspora energie sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom energie vyrobenej panelmi a množstvom energie, ktoré by domácnosť spotrebovala, ak by brala energiu zo siete.

Pri výpočte návratnosti investície je potrebné zohľadniť celkové náklady na inštaláciu panelov vrátane nákladov na samotné panely, striedače, kabeláž, inštaláciu a ďalšie súvisiace náklady. Okrem toho by sa mala zohľadniť aj priemerná účinnosť panelov, životnosť panelov a aktuálna cena energie.

Je dôležité poznamenať, že návratnosť investície sa líši v závislosti od miesta inštalácie panelov, priemerného počtu slnečných dní, spotreby energie a mnohých ďalších faktorov. 


Aká je priemerná doba návratnosti investície do fotovoltických panelov?

Vo väčšine prípadov sa očakáva, že priemerná doba návratnosti investície do fotovoltiky bude 5 až 10 rokov. V niektorých prípadoch sa však doba návratnosti môže predĺžiť na viac ako 10 rokov, zatiaľ čo v iných prípadoch môže byť kratšia ako 5 rokov. Závisí to od uvedených faktorov.

Je však dôležité mať vždy na pamäti, že návratnosť investície do fotovoltiky nezávisí len od finančných aspektov, ale aj od environmentálnych a sociálnych faktorov, ako je zníženie emisií skleníkových plynov, ochrana životného prostredia, zvýšenie sebestačnosti a ďalšie výhody. V tejto súvislosti by sa preto návratnosť investícií do fotovoltiky mala posudzovať v širšom kontexte ako len finančnom. 

Ako sa vyvíja fotovoltická technológia a ako to ovplyvňuje návratnosť investícií?

Nové materiály, konštrukcie panelov, zvyšovanie účinnosti a znižovanie nákladov na výrobu panelov majú významný vplyv na návratnosť investícií do fotovoltiky. Nové technológie umožňujú výrobu tenších, ľahších a flexibilnejších panelov, čo umožňuje jednoduchšiu inštaláciu a menej nákladnú údržbu

Zvýšená účinnosť panelov zasa znamená, že sa zvyšuje množstvo vyrobenej energie, čím sa skracuje čas návratnosti investície. Okrem toho sa znižujú náklady na výrobu panelov, čím sa opäť znižujú celkové náklady na inštaláciu fotovoltického systému. Ďalšou výhodou nových technológií je, že umožňujú ľahšiu integráciu fotovoltických systémov do rôznych typov budov a infraštruktúry, čo umožňuje väčšie rozšírenie využívania fotovoltických systémov.

Stručne povedané, fotovoltaické systémy sú už teraz veľmi dobrou investíciou, pretože technologický pokrok z nich urobil veľmi účinné zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz