Ako vybrať správny menič napätia

Ak uvažujete o domácej fotovoltaickej elektrárni, určite budete postavený pred otázku, aký menič si k zvolenému systému vybrať. Menič, nazývaný tiež striedač alebo invertor predstavuje zariadenie, ktoré sa stará o prevod jednosmerného prúdu získaného z fotovoltaického článku na prúd striedavý, teda štandardne využiteľný v domácich spotrebičoch. Na trhu je v súčasnej dobe niekoľko značiek a modelov meničov napätia, vybrať ten vhodný pre konkrétne aplikácie tak nemusí byť úplne jednoduché. Ako teda na to?

Druhy meničov napätia pre fotovoltaiku

Fotovoltaické meniče napätia plnia v inštalácii fotovoltaickej elektrárne niekoľko dôležitých funkcií. Vedľa tej základnej, teda prevodu energie na potrebné parametre, slúži menič napätia súčasne aj ako ochrana daného systému pred nadmerným napätím siete. Podľa toho, ako menič funguje, je možné rozlišovať niekoľko druhov s rozličnými vlastnosťami.

Meniče napätia podľa použitia

Fotovoltaické zostavy pre domácnosti sa prednostne využívajú ako zdroj pre vlastnú spotrebu energie, v prípade prebytku je možné previesť časť do energine do batérií alebo späť do verejnej siete. Tento úkon je tiež realizovaný prostredníctvom meniču napätia, no je potrebné, aby k tomu bol technologicky vybavený. Pre výber vhodného modelu meniča (rovnako ako celého riešenia zostavy) je nutné sa rozhodnúť, akým spôsobom bude zachádzané s prebytočnou energiou. Z tohto pohľadu sa rozlišujú meniče:

  • Sieťové (on-grid) – Menič funguje ako prostredník medzi modulmi, ktoré vyrábajú elektrinu, a elektrickou sieťou distribučnej spoločnosti. V prípade, že výroba zelenej energie je vyššia, ako spotreba, dá sa postupovať nasledovne:
    •  Ak to Váš dodávateľ elektrickej energie umožňuje, je možné prebytok predať do siete.
    •  Obmedziť výrobu systému pomocou limiteru, tzv. „Smart metra“, ktorý sa postará, aby nevznikali prietoky do distribučnej siete.
    •  Inštalovať regulátor, ktorý nadbytočnú energiu premení napríklad na ohrev TUV.
  • Ostrovné (off-grid) – Systém pracuje len z toho, čo sám vyrobí. Nie je pripojený na distribučnú sieť. Môže ukladať prebytočnú energiu do akumulátorov (batérií).
  • Hybridné – Sú pripojené na distribučnú sieť a pracujú na princípe ukladania prebytočnej energie do batérií, z ktorých je možné ju zasa prednostne čerpať a obmedziť tak závislosť na distribučnej sieti

Každý z uvedených typov má svoje výhody i nevýhody, jeho voľba je však vždy kompletne závislá na celkovom riešení fotovoltaickej zostavy.

 

Špecifické členenie meničov

Meniče napätie je nutné vyberať tiež podľa charakteristík zostavy, vyššie uvedené členenie sa aplikuje pre zostavy väčšieho rozsahu určené pre napájanie celej domácnosti, stretnúť sa však môžeme s rôznymi veľkosťami, výkonom či typom napätia.

V tomto smere je možné rozlišovať meniče pre jednosmerné napätie (AC) a prevod jednosmerného napätia na striedavé (DC), meniče pre jednofázové alebo trojfázové systémy.

Výber konkrétneho modelu meniča

Voľba konkrétneho modelu meniča by sa mala odvíjať od reálnych parametrov fotovoltaickej zostavy a nadväzovať na efektivitu a produktivitu, ktorú chceme dosiahnuť. Ak máte zvolený typ, je vhodné sa pozrieť na jeho charakteristiky, z ktorých najdôležitejšia je jeho účinnosť. Tá by mala byť čo najvyššia a ideálne sa pohybovať niekde okolo 100 %.

S účinnosťou súvisí výkon meniča – ten by sa mal približovať a ak je to možné tak prevyšovať výkon celej zostavy. Výkon domácej elektrárne sa mení v závislosti na počasí, no menič by mal mať adekvátny výkon, zodpovedajúci inštalovaným panelom.

Okrem funkčných vlastností je dobré sa pri výbere orientovať i na ďalšie špecifikácie, zahrnujúce napríklad veľkosť, hmotnosť, spôsob ovládania či hlučnosť.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz