Slnečné kolektory

Slnečné kolektory, hoci sú často spájané s výrobou energie zo slnka, majú odlišnú funkciu než fotovoltické systémy v kontexte fotovoltiky. Zatiaľ čo fotovoltické systémy premenia slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, slnečné kolektory sú zamerané na zber a premenu slnečného žiarenia na tepelnú energiu.

Slnečné kolektory sú zariadenia, ktoré absorbujú slnečné svetlo a premenia ho na teplo. Toto teplo sa potom využíva na ohrievanie vody, vzduchu atď.

Existujú rôzne typy slnečných kolektorov, ako sú ploché kolektory, trubicové kolektory alebo vákuové kolektory, pričom každý typ má svoje špecifické vlastnosti a použitie.

Ploché kolektory sú najčastejším typom a pozostávajú z tmavého, tepelne absorpčného povrchu, ktorý je umiestnený pod transparentným krytom. Tento povrch absorbuje slnečné žiarenie a prenáša teplo na potrubie s tekutinou, ktoré je integrované v kolektore. Táto tekutina, často voda alebo mrazuvzdorná zmes, je potom cirkulovaná do systému na ohrievanie vody alebo na iné tepelné využitie.

Vákuové kolektory sú efektívnejšie v chladnejších podmienkach a sú tvorené radom vákuových trubíc, v ktorých je umiestnený absorpčný materiál. Tento dizajn minimalizuje tepelné straty a umožňuje efektívnejšie zberanie slnečného žiarenia.

Slnečné kolektory teda majú primárny cieľ výroby tepla, a nie elektrickej energie, a sú často využívané v systémoch pre domáce ohrievanie vody alebo v systémoch centralizovaného tepla v budovách a priemyselných aplikáciách.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz