MPP

Skratka "MPP" v oblasti fotovoltiky označuje "Maximum Power Point" (slovensky "Maximálny bod výkonu"). Tento termín sa používa na označenie bodu na výkonovej krivke fotovoltického panelu, kde sa dosahuje maximálny možný výkon.

MPP je bod, pri ktorom fotovoltický panel generuje najväčší výstupný výkon za daných podmienok dopadajúceho slnečného žiarenia a teploty. Je to kľúčový parameter pre efektívnosť fotovoltických systémov, pretože zabezpečuje, že panel je využívaný čo najefektívnejšie.

Pre dosiahnutie MPP je často použitý zariadenie nazývané "MPPT" (Maximum Power Point Tracker), ktoré sleduje pracovné podmienky panela a neustále ho nastavuje tak, aby dosahovalo maximálny výkon. Tento bod sa mení v závislosti od intenzity slnečného žiarenia, teploty a iných faktorov, a preto je dôležité mať mechanizmus na jeho dynamické sledovanie a optimalizáciu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz