Pasívne domy - poznáte ich výhody a nevýhody?

Čo sú to vôbec pasívne domy? Túto otázku si kladie veľa lajkov ale aj odborníkov. Pasívne domy sú v dnešnej dobe pomerne skloňovaným temátom, a to vďaka svojmu modernému spôsobu bývania, ale aj ako spôsobu dobrej investície do budúcna. Výhoda sa vidí hlavne v nízkej energetickej náročnosti. Spĺňajú však pasívne domy v porovnaní so súčasnými naše očakávania?

 

V článku sa dozviete aké pre a proti pasívne domy prinášajú, a čo všetko v sebe zahŕňajú. Sú pasívne domy budúcnosť pre naše bývanie alebo sa jedná len o súčasný trend?

Čo sú pasívne domy?

Myšlienka výstavby pasívneho domu bola vyvinutá s cieľom poskytnúť útulné, ekologicky zodpovedné a cenovo dostupné domy a stavby. Dnes sa pasívny dom považuje za jeden z najvyšších svetových štandardov energetickej účinnosti.

 

Pojem „pasívny dom“, ktorý vyvinul Passivhaus Institute v nemeckom Darmstadte v roku 1996, bol jedným z prvých nápadov na vytvorenie nízkoenergetických domov a v súčasnosti je hlavným stavebným štandardom.

 

Namiesto aktívnych vykurovacích a chladiacich systémov, ako je klimatizácia a ústredné kúrenie, sa dizajn sústreďuje na čo najlepšie využitie „pasívnych“ faktorov v budove, ako je slnečné svetlo, tieň a vetranie. To umožňuje pasívnemu domu spotrebovať o 90 % menej energie ako štandardnému domu v kombinácii s extrémne vysokou úrovňou izolácie a vzduchotesnosti.

 

V dôsledku konštantných teplôt a vysokej kvality vzduchu v domoch a konštrukciách pasívnych domov je komfort interiéru vyšší. Vďaka vysokej úrovni izolácie majú tiež ďalšiu výhodu v znižovaní vnútorného ale aj vonkajšieho hluku.

 

Zjednodušene povedané, budova pasívneho domu je navrhnutá tak, aby optimalizovala zdravie a pohodu ľudí v nej, pričom spotrebováva veľmi málo energie.

Pasívne domy a ich charakteristika

Pasívny dom je typ energeticky úsporného domu, ktorý využíva špeciálne navrhnutú architektúru a technológie, aby minimalizoval spotrebu energie potrebnej na vykurovanie a chladenie domu. Tieto domy sú navrhnuté tak, aby využívali prírodné zdroje energie, ako sú slnečné svetlo, telesné teplo a odpadové teplo z elektrických zariadení na udržanie príjemnej teploty v interiéri.

 

Pasívne domy sú obvykle dobre izolované a vzduchotesné, čo znamená, že minimálne množstvo tepla uniká von z domu a minimalizuje sa tak aj potreba vykurovania. Tieto domy tiež využívajú výkonné okná a dvere, ktoré minimalizujú stratu tepla, a sú vybavené mechanickými vetracími systémami s výmenníkmi tepla, ktoré rekuperujú teplo z odpadného vzduchu a používajú ho na vykurovanie vzduchu vo vnútri domu.

Pasívne domy s využitím solárnych panelov

Hlavným cieľom pasívnych domov je minimalizovať energetickú náročnosť, znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšovať kvalitu života obyvateľov. Tieto domy sú často navrhované s ohľadom na trvalú udržateľnosť a môžu byť vybavené aj solárnymi panelmi na produkciu vlastnej elektrickej energie.

 

Tip: Viete aké sú možnosti pre montáž solárnych panelov na plechovú strechu?

 

Solárne panely na plechových strechách umožňujú účinné využívanie slnečnej energie a znižujú potrebu konvenčných zdrojov energie. Ich výroba a inštalácia sú síce spojené s emisiami CO2, avšak ich dlhodobé ekologické prínosy prevažujú nad negatívnymi vplyvmi.

 

Keďže plechové strechy majú dlhú životnosť, solárne panely na nich umiestnené sú schopné produkovať elektrickú energiu po mnoho rokov, čo prispieva k udržateľnosti a šetrnosti k životnému prostrediu.

 

Vzhľadom na ich ekologické výhody sa solárne panely na plechových strechách stávajú čoraz populárnejšou voľbou pre domy a budovy. Ich využívanie nielenže znižuje emisie CO2 a iných skleníkových plynov, ale pomáha aj znižovať energetické náklady pre majiteľov budov. V súčasnosti je vývoj solárnych panelov a technológií stále v pohybe, čo prináša nové príležitosti pre ich efektívne využívanie a ďalšie zlepšovanie ich ekologického profilu.

 

Okrem toho mnoho pasívnych domov využíva aj ohrievače vody, ktoré získavajú energiu zo slnečného žiarenia na ohrev teplej vody v domácnosti. To znamená, že v pasívnom dome sa využíva solárna energia na získanie teplej vody a elektriny, čím sa minimalizujú náklady na energiu a znižuje sa závislosť na tradičných zdrojoch energie.

 

Ďalšou častou súčasťou pasívnych domov môžu byť aj tepelné čerpadlá, ktoré využívajú prostredie na vykurovanie a chladenie domu. Tepelné čerpadlá sú ekonomické a energetické efektívne, využívajú teplo z vonkajšieho prostredia a prenášajú ho do interiéru domu. Tým znižujú náklady na kúrenie a chladenie a zároveň minimalizuje emisie skleníkových plynov do ovzdušia.

 

Vďaka kombinácii týchto technológií sa pasívne domy stávajú čoraz populárnejšie pre svoju energetickú efektivitu, šetrnosť k životnému prostrediu a nízkym nákladom na energiu.

Pasívne domy a alternatívne bývanie

Alternatívne bývanie sa v súčasnosti stáva stále populárnejšou voľbou pre ľudí, ktorí sa snažia žiť ekologickejšie a udržateľnejšie. Jednou z najznámejších foriem alternatívneho bývania je pasívny dom, ktorý sa vyznačuje mimoriadne nízkou energetickou náročnosťou a vysokej účinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Pasívne domy sú navrhnuté tak, aby maximálne využívali prírodné zdroje, ako je slnečné žiarenie a teplo z tela ľudí, čím minimalizujú potrebu použitia tradičných zdrojov energie, ako sú fosílne palivá.

 

Okrem toho sú tieto domy zvyčajne navrhnuté tak, aby boli priateľské k životnému prostrediu a aby minimalizovali svoj ekologický odtlačok, čo robí pasívne bývanie pre mnohých ľudí atraktívnou alternatívou k tradičným domovom.

Aké typy pasívnych domov v súčasnosti existujú

Existuje mnoho rôznych typov pasívnych domov, ktoré sa líšia svojou architektúrou, materiálmi a technológiami, ktoré sú použité na minimalizáciu spotreby energie. Niektoré z najbežnejších typov pasívnych domov sú:

 

Klasický pasívny dom - tento typ domu je navrhnutý tak, aby minimalizoval spotrebu energie na vykurovanie a chladenie pomocou izolácie, vzduchotesnosti a využitia slnečného žiarenia. Tieto domy sú obvykle postavené s maximálnym využitím prirodzeného svetla a slnečného tepla.

 

Nízkoenergetický dom - tento typ domu je podobný pasívnemu domu, ale má trochu vyššiu spotrebu energie. Tieto domy sú obvykle postavené s použitím moderných stavebných materiálov a technológií, ktoré umožňujú minimalizovať stratu tepla.

 

Aktívny solárny dom - tento typ domu používa solárne panely na produkciu elektrickej energie a tepla. Tieto domy môžu byť vybavené aj solárnymi kolektormi, ktoré získavajú teplo zo slnečného žiarenia a používajú ho na vykurovanie a ohrev vody.

 

Passivhaus -passivhaus je štandard pre energeticky efektívne budovy, ktoré sú navrhnuté tak, aby dosiahli veľmi nízku spotrebu energie. Tieto domy musia spĺňať prísne kritériá pre izoláciu, vzduchotesnosť a minimalizáciu tepelných strát.

 

Energicky-pozitívny dom - tento typ domu produkuje viac energie, ako spotrebuje. Tieto domy sú obvykle vybavené solárnymi panelmi a inými zariadeniami na produkciu energie a môžu byť pripojené na sieť, aby mohli distribuovať prebytkovú energiu.

Eco Friendly

Pasívne domy sú stále populárnejšie medzi tými, ktorí hľadajú ekologické spôsoby bývania. Vzhľadom na ich nízku spotrebu energie a emisie uhlíka, pasívne domy sa často považujú za zelené budovy. Jedným zo spôsobov, ako ešte viac zvýšiť ekologickú účinnosť pasívnych domov, je inštalácia zelenej strechy.

 

TIp: Poznáte výhody a nevýhody zelenej strechy?

 

Zelené strechy sú v súčasnosti veľmi populárne v mnohých krajinách, a to nielen kvôli ich ekologickým výhodám, ale aj estetickému prínosu pre mestské oblasti. V prípade pasívnych domov môžu zelené strechy pomôcť s reguláciou teploty a zvýšiť ich tepelnú izoláciu.

 

Okrem toho, zelené strechy môžu pomôcť s absorbovaním dažďovej vody, ktorá by inak mohla spôsobiť problémy so záplavami. Celkovo teda, kombinácia pasívnych domov a zelených striech predstavuje udržateľný spôsob bývania, ktorý môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie aj na kvalitu života obyvateľov.

Aké benefity prinášajú pasívne domy?

Energetická úspornosť

Konštrukcie pasívnych domov, postavené s ohľadom na extrémnu energetickú efektívnosť, môžu spotrebovať až o 90 % menej energie ako súčasný stavebný fond, pričom však poskytujú rovnaké (alebo lepšie) služby ako bežné konštrukcie.

 

Vedeli ste, že napríklad okno pasívneho domu môže znížiť tepelné straty o viac ako 70 % v porovnaní s oknami s dvojitým zasklením, ktoré sa v súčasnosti používajú?

 

Efektívny systém rekuperácie tepla môže znížiť tepelné straty vetraním až o 90 % a pridaním kvalitnej vonkajšej izolácie steny možno znížiť tepelné straty o 90 %. V dôsledku toho bude potrebné len minimálne dodatočné vykurovanie a chladenie na udržanie primeraných vnútorných teplôt.

Pohodlnosť

Aj konštrukcie pasívnych domov ponúkajú pokojnú a zdravú vnútornú atmosféru. Vzhľadom na to, že teraz trávime veľkú časť svojho času v uzavretých priestoroch, je zrejmé, že domy, v ktorých žijeme, majú vplyv na naše zdravie a pohodu.

 

Aby sa zabezpečila eliminácia škodlivín a pachov z budovy pri zachovaní komfortnej vnútornej teploty vzduchu, sú v budovách pasívneho domu vybudované ventilačné systémy. Tieto systémy poskytujú nepretržitý prísun čerstvého vzduchu.

 

Okrem toho, že sú veľmi energeticky účinné, konštrukcie pasívnych domov majú tiež vysoko výkonnú izoláciu a kvalitné okná. Ak sa vaša budova nachádza v rušnej mestskej oblasti, budete chránení pred hlukom, čo vám umožní žiť alebo pracovať v pokoji.

Finančná náročnosť

Azda najviac frekventovanou otázkou v súvislosti s výstavbou pasívneho domu je to, koľko stojí. Pri financovaní takéhoto domu je možno rozdeliť náklady na dve kategórie - stavebné náklady a prevádzkové náklady.

 

Samozrejme, náklady na výstavbu sa v závislosti od krajiny líšia, ale údajne sú o 10 % vyššie. Náklady tohto typu tak závisia od dostupnosti kvalifikovaných odborníkov a vhodných komponentov. Každopádne v súčasnosti je už pomerne dosť projektov zameraných na výstavbu pasívnych domov, ktoré boli postavené za rovnakú alebo nižšiu cenu ako bežné budovy.

 

U prevádzkových nákladov, sú náklady spojené s údržbou výrazne nižšie. Je to najmä vďaka výraznej úspore energie a použitiu kvalitných komponentov. Podľa analýzy nákladov, vykonanej spoločnosťou EnCraft, sa dospelo k záveru, že náklady spojené so životným cyklom v prípade pasívneho domu sú stále podstatne nižšie ako u tradičných budov, aj keby samotná stavba pasívneho domu stála o 10 % viac.

Výhody plechových striech pre pasívne domy: efektívna ochrana proti tepelným stratám a vlhkosti

Pasívne domy, ako už vieme, sú energeticky úsporné stavby, ktoré minimalizujú spotrebu energie na kúrenie a chladenie. Jedným z kľúčových prvkov pasívneho domu je správne navrhnutá a realizovaná tepelná izolácia. Avšak rovnako dôležitá je aj kvalitná strešná krytina, ktorá zabezpečuje účinnú ochranu proti prenikaniu vlhkosti a zároveň minimalizuje tepelné straty.

 

Plechové strechy sa v poslednom čase stávajú stále populárnejšími voľbami pre pasívne domy. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a jednoduchej montáži umožňujú plechové krytiny rýchlu a efektívnu realizáciu strešnej konštrukcie. Okrem toho sú plechové krytiny odolné proti poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

 

V kombinácii s izolačnými materiálmi a systémom odvodnenia zabraňujú plechové strechy úniku tepla a vlhkosti, čo je kritické pre pasívne domy s vysokými nárokmi na energetickú účinnosť. Vzhľadom na ich výhodné vlastnosti sú plechové strechy pre pasívne domy vhodnou a spoľahlivou voľbou.

Čo všetko musí pasívny dom spĺňať

Na to, aby sa budova mohla označovať ako pasívny dom a spĺňala tak jeho všetky štandardy, musí budova spĺňať niekoľko kritérií.

 

 1. Vykurovanie - prvou podmienkou v rámci vykurovania priestoru je jej spotreba energie. Tá nesmie prekročiť 15 kWh/m2 obytnej plochy za rok.

 

 1. Primárna energia - u všetkých domácich aplikáciach a spotrebičoch (kúrenie, teplá voda, domáca elektrina) nesmie celková energia presiahnuť 60 kWh/m2 obytnej plochy za rok.

 

 1. Vzduchotesnosť - pasívne domy sú typické aj svojou vzduchotesnosťou. Budovy by nemali mať viac ako 0,6 výmeny vzduchu za hodinu pri tlaku 50 pascalov (0,6ACH50).

 

 1. Tepelná pohoda - musí byť splnená pre všetky obytné priestory v zime aj v lete, pričom najviac 10 % hodín v danom roku je nad 25 °C.

 

Splnenie všetkých týchto kritérií závisí od implementácie 5 hlavných princípov pasívneho domu. Medzi ne patria:

 

 • správna orientácia a tvar vnútorných miestností k slnku
 • výborná tepelná ochrana - myslí sa tým hlavne kvalitná tepelná izolácia, trojsklené izolačné okná a prerušenie tzv. tepelných mostov
 • čo najvyššie využitie solárnych ziskov s ohľadom na ochranu proti letnému prehrievaniu
 • zavedenie vzduchotesnej obálky proti prevetrávaniu špárami
 • dôležitosť riadeného vetrania spolu s spätným ziskom tepla

Vykurovanie ako podstatná časť celkových nákladov

Vykurovanie domácnosti predstavuje významnú položku v rodinnom rozpočte, a preto je dôležité zvážiť náklady na vykurovanie pri nákupe alebo prenájme nehnuteľnosti. Viete ako si vybrať pre domácnosť najlepší spôsob vykurovania? Väčšina domácností využíva plyny, elektrinu alebo drevo vykurovanie, pričom každý z týchto zdrojov má svoje výhody a nevýhody.

 

Plyny sú často najlacnejšou voľbou, ale ich cena môže kolísať v závislosti na sezóne. Elektrina môže byť výhodnejšia v oblastiach, kde je cena plynu vysoká, ale jej využívanie môže byť nákladné, najmä v prípade starších domov. Celkovo je dôležité zvážiť, aké zdroje energie sú k dispozícii a aký typ vykurovania je najvhodnejší z hľadiska nákladov a účinnosti.

Časté otázky o pasívnych domoch

Majú pasívne domy špeciálne okná?

Keďže teplo z domu unikne najrýchlejšie oknami, udržanie vysokého stupňa izolácie domu vo veľkej miere závisí od týchto komponentov. Výsledkom je, že väčšina okien v pasívnych domoch bude mať tieto vlastnosti:

 

 • Trojité zasklenie, ktoré je energeticky efektívnejšie
 • Aby boli sklenené tabule čo najviac nepriepustné, medzery medzi nimi budú utesnené a vyplnené argónom alebo kryptónovým plynom.
 • Existujú aj ďalšie funkcie, ako sú dištančné vložky skla s „teplým okrajom“, povlak s „nízkou emisivitou“ a špeciálne navrhnuté okenné rámy.

Vyžadujú špeciálne vybavenie a nábytok?

Nepotrebujete špecifický nábytok, ale musíte skontrolovať existujúci nábytok a dokonca aj farby, ktoré používate na zdobenie vášho domu, aby ste splnili všetky normy pre klasifikáciu pasívnych domov.

 

Týka sa to tak znečistenia vnútorného ovzdušia, keďže v domácnostiach existujú určité limity na prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia.

 

Avšak, z hľadiska vhodného vybavenia sa môžeme pozastaviť aj pri elektrocentrálach. V súvislosti s pasívnymi domami sa považuje elektrocentrála za účinný zdroj energie pre domové spotrebiče a systémy.

 

Ak by vaša elektrocentrála využívala obnoviteľné zdroje, akými sú napríklad slnečné panely, môže to vo výsledku prispieť k lepšej udržateľnej prevádzke pasívneho domu. Samozrejme, nielen v pasívnych domoch nájde elektrocentrála efektívne využitie. Hodiť sa môže napríklad aj na chalupu, do karavanu alebo pri rôznych stavbách.

 

Tip: Ako si  vybrať vhodnú elektrocentrálu do domácnosti?

 

Ak sa pasívny dom konštruovaný s ohľadom na energetickú účinnosť a minimalizáciu spotreby energie, môže elektrocentrála slúžiť aj ako zdroj zálohovej energie, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie kritických systémov v dome, ako je napríklad systém zabezpečenia alebo inteligentný systém riadenia svetiel a vykurovania.

Sú všetky pasívne domy vzhľadovo rovnaké?

Určite nie. Pasívne domy dnes ponúkajú širokú škálu tvarov a veľkostí, a sú vhodné ako aj na dedinu či vidiek, tak aj do mesta.

Je správne povedať, že v pasívnom dome sa nedajú otvárať okná?

S radosťou vám oznamujeme, že to tak nie je. Pasívny dom musí disponovať oknami, ktoré sa môžu v lete otvárať, aby sa cez deň nahromadilo teplo. Aj keď môžete okná otvárať aj v zime, možno ich budete chcieť nechať zatvorené, ak je vzduch vo vnútri sviežejší ako vonku. Samozrejme to závisí od toho, kde bývate.

 

Každopádne, vnútorná teplota sa môže zmeniť a vaša spotreba energie sa môže zvýšiť, ak necháte okná otvorené celú noc/každú noc, ale aj tak by nemali nastať žiadne problémy.

Náklady spojené s vykurovaním ako jedna z najpodstatnejších položiek?

Porovnávanie nákladov na vykurovanie medzi pasívnymi a tradičnými domami je veľmi dôležité, keďže vytváranie tepelnej pohody predstavuje pre mnoho rodín značné náklady. Pri tradičných domoch sa často vyžaduje veľa energie na vykurovanie, pretože mnoho tepla uniká von oknami, dverami, strechou a stenami. To znamená, že náklady na kúrenie sú v tradičných domoch oveľa vyššie ako v pasívnych domoch.

 

Pasívne domy využívajú izoláciu a inovatívne technológie na minimalizáciu straty tepla a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Toto znižuje celkové náklady na vykurovanie a v niektorých prípadoch ich dokonca eliminuje. Z tohto dôvodu sa dnes už mnoho rodín rozhoduje investovať do pasívnych domov ako dlhodobého riešenia a úspory nákladov na energiu.

 

Okrem toho, náklady na vykurovanie tradičných domov môžu byť neustále meniace sa, hlavne kvôli nestálemu zdroju energie. V prípade pasívnych domov však zdroj energie pre kúrenie a chladenie je zvyčajne obnoviteľný, ako napríklad slnečné panely, geotermálna energia alebo tepelné čerpadlá. Tieto zdroje energie sú väčšinou stabilné a ich náklady môžu byť predvídateľné a konzistentné. V dôsledku toho mnoho rodín vidí pasívne domy ako ekonomické a ekologické riešenie pre ich potreby.

Nevýhody pasívnych domov

Všeobecne sa tvrdí, že výstavba pasívneho domu je drahšia ako stavba domu pomocou tradičných stavebných techník, aj keď (zatiaľ) nie je veľa údajov na podporu tohto tvrdenia.

 

Správne nasmerovanie domu a výber materiálov, ktoré bude využívať, si vyžaduje veľa práce a znalostí v počiatočnej fáze návrhu, aby sa zabezpečilo, že sa čo najlepšie využije miesto, slnko a vietor na vykurovanie a chladenie. Aj keď sú k dispozícii aplikácie, ktoré vám pomôžu, ťažko sa používajú, preto je vhodnejšie najať si profesionála.

 

Požadovaný materiál je častokrát drahší. Napríklad pri stavbe musíme použiť okná s trojitým zasklením. Náklady sa môžu zvýšiť aj v dôsledku požadovanej remeselnej zručnosti a pozornosti venovanej detailom. Vytvorenie úplne vzduchotesného domu ešte viac komplikuje situáciu. Na rozdiel od tradičného domu nemôžete jednoducho vyrezať dieru na ďalšie vedenie alebo inštalatérske práce, pretože by to ohrozilo vzduchotesnosť.

 

V konečnom dôsledku tak môžu byť počiatočné náklady na výstavbu pasívneho domu vyššie, ale dosiahnuté úspory nákladov na energiu a pohodlie v dlhodobom horizonte zabezpečia, že sa počiatočná investícia vráti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz